SK Gehandicaptenzorg | Nieuwegein (86018892) (2024)

Bedrijfsinformatie

SK Gehandicaptenzorg

Zwaardenburg123
3437 RLNieuwegein

De onderneming met de naam SK Gehandicaptenzorg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 86018892 is gevestigd op het adres Zwaardenburg 123 in de woonplaats Nieuwegein met de postcode 3437RL. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten.

KvK 86018892 0000
Vestigingsnummer 000052020266
Rechtsvorm Eenmanszaak (01)
Standaard bedrijfsindeling Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten (88103)
Gemeente Nieuwegein
Provincie Utrecht
Laatst gewijzigd: 2023-12-13

Contactinformatie

Non Mailing Indicator

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Handelsnamen van SK Gehandicaptenzorg

  • Bestaande handelsnamen

SK Gehandicaptenzorg

Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Nieuwegein

Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Nieuwegein. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.

2023-12-13 Beter Besteed&nbspNevenvestiging
KvK 88331121 - Vestigingsnummer 000057849633

Nevelgaarde 8
3436 ZZ Nieuwegein

69203 - Boekhoudkantoren
2023-11-21 Floormaster Lin&nbspHoofdvestiging
KvK 92040470 - Vestigingsnummer 000057688052

Kuifmees 20
3435 RG Nieuwegein

5621 - Eventcatering
2023-11-21 Sebastiaans Rhythm Studios&nbspHoofdvestiging
KvK 92029973 - Vestigingsnummer 000057677956

Steenarend 97
3435 GV Nieuwegein

85522 - Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)
2023-11-20 Lashesbyhaiky&nbspHoofdvestiging
KvK 92024815 - Vestigingsnummer 000057673047

Hooiersweide 45
3437 DS Nieuwegein

96022 - Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting
2023-11-20 FVV e-commerce&nbspHoofdvestiging
KvK 92005756 - Vestigingsnummer 000057654581

Bouwhoeve 6
3438 MA Nieuwegein

47914 - Detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen
2023-11-20 Fair Trading International&nbspHoofdvestiging
KvK 92015603 - Vestigingsnummer 000057664048

Martinbaan 82
3439 NN Nieuwegein

47911 - Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren
2023-11-20 TedTec&nbspHoofdvestiging
KvK 91989787 - Vestigingsnummer 000057639647

Graaf Dirklaan 31
3434 SZ Nieuwegein

6202 - Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie
2023-11-20 Ippelsoft&nbspHoofdvestiging
KvK 91999030 - Vestigingsnummer 000057648247

Alkemaderschans 13
3432 CH Nieuwegein

74102 - Industrieel en productontwerp
2023-11-20 Cianuro&nbspHoofdvestiging
KvK 91998662 - Vestigingsnummer 000057647879

Florijnburg 41
3437 SR Nieuwegein

9003 - Schrijven en overige scheppende kunst
2023-11-20 Albero Alto Holding B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 91987849 - Vestigingsnummer 000057637792

Kweekhoeve 20
3438 MB Nieuwegein

70102 - Holdings (geen financiële)
2023-11-20 &nbspHoofdvestiging
KvK 91951313 - Vestigingsnummer 000057602972

Israëlslaan 49
3431 AT Nieuwegein

702 - Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
2023-11-20 &nbspHoofdvestiging
KvK 91947707 - Vestigingsnummer 000057599475

Fultonbaan 1 - 11
3439 NE Nieuwegein

4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
2023-11-20 Generationalz&nbspHoofdvestiging
KvK 92011381 - Vestigingsnummer 000057659958

Bosruiter 63
3435 EL Nieuwegein

47914 - Detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen
2023-11-20 Eclipse tattoos&nbspHoofdvestiging
KvK 92010059 - Vestigingsnummer 000057658706

Ridderspoor 19
3434 ED Nieuwegein

9609 - Overige dienstverlening (rest)

Informatie bestellen

Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.

Kredietrapport

Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.

  • Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
  • Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
  • Meest actuele jaarrekeningen.
  • Verkrijgbaar in het Engels.
  • Direct beschikbaar via download en mail.

€ 9.95

Inclusief BTW

Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.

  • Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
  • Informatie delen met andere gebruikers
  • Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers

€ 0.95

Inclusief BTW

Soortgelijke bedrijven in de buurt

De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten.

Naam Afstand
Hcares4you
Zwaardenburg 68
3437 RR Nieuwegein
37 m
Rahi Zorg
Zwaardenburg 15
3437 RH Nieuwegein
71 m
B.R. Sales
Zwaardenburg 15
3437 RH Nieuwegein
71 m
Care for All +
Otterweide 37
3437 WD Nieuwegein
255 m
ST. Dienstverlening
Otterweide 39
3437 WD Nieuwegein
256 m
Trafeh Zorg
Sonatelaan 93
3438 TJ Nieuwegein
320 m
Care4Wealth
Serenadelaan 26
3438 TC Nieuwegein
356 m
Your True Care
Penningburg 75
3437 SJ Nieuwegein
360 m
Flex Zorg Gerust
Dukatenburg 72 - 10
3437 AE Nieuwegein
364 m

Alle organisaties in dit pand

  • Actief (1)
SK Gehandicaptenzorg&nbspHoofdvestiging
KvK 86018892 - Vestigingsnummer 000052020266

Zwaardenburg 123
3437 RL Nieuwegein

88103 - Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten

Andere adressen in dit pand

In dit pand is nog één ander adres. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.

Adres Nevenadres
Zwaardenburg 107 3437 RL Nieuwegein

Bedrijventerreinen in de buurt

Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Zwaardenburg 123. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.

Naam Type werklocatie Afstand
Herenstraat-Brugwal Bedrijventerrein 1,3 km
Plettenburg-De Wiers Zuid Bedrijventerrein 1,8 km
Laagraven-Liesbosch Bedrijventerrein 2,0 km
Strijkviertel Bedrijventerrein 3,0 km
Ijsseloevers Bedrijventerrein 3,1 km
Over Oudland Bedrijventerrein 3,2 km
Paardenveld Bedrijventerrein 3,3 km

Organisatie SK Gehandicaptenzorg op de kaart

Woonfunctie

Kantoorfunctie

Winkelfunctie

Industriefunctie

Onderwijsfunctie

Meerdere functies

Logiesfunctie

Onbekend

SK Gehandicaptenzorg | Nieuwegein (86018892) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated:

Views: 5550

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.