Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (2024)

Public Pricelist

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (1)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (2)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (3)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (4)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (5)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (6)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (7)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (8)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (9)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (10)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (11)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (12)

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (13)

 1. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (14)

 2. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (15)

 3. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (16)

 4. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (17)

 5. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (18)

 6. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (19)

 7. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (20)

 8. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (21)

 9. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (22)

 10. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (23)

 11. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (24)

 12. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (25)

 13. Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (26)

9,779.15 9,779.15

9,699.00

Not Available For Sale

(= €8,015.70 Excl. Taxes)

The Gibson ES345 will always remain the bigger brother of the better-known 335 and therefore has a number of aesthetic improvements. It has a laminated maple body finished in an attractive Sparkling Burgundy finish that has been expertly crafted by the Murphy Lab.

Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229

Gibson lanceerde in 2015 hun Made 2 Measure-programma in Europa, waardoor particulieren en dealers hun eigen Gibson-gitaar volledig op maat kunnen specificeren. Dit biedt mensen de mogelijkheid om iets anders te creëren dan de standaard Custom Shop-modellen die gemaakt worden. Van tijd tot tijd houden we ervan om creatief te zijn en unieke en opvallende Gibson-modellen te ontwerpen.

De Gibson ES345 zal altijd het grotere broertje van de bekendere 335 blijven en beschikt daarom over een aantal esthetische verbeteringen. De body bestaat uit het kenmerkende drielaags esdoorn/populier/esdoorn en is voorzien van een esdoorn middenblok en Adirondack sparren bracing. Het lichte gewicht en het uitgebreide palet aan klanken zal je verbazen!

De basis van deze gitaar is de Gibson ES335 uit 1964. Elke contour, profiel, inlay en kleur van de waardevolle vintage gitaren is in kaart gebracht en gebruikt voor deze ES345. Hij heeft een gelamineerde esdoorn body die isafgewerkt in een aantrekkelijke Sparkling Burgundy finish die vakkundig onder handen is genomen door het Murphy Lab.De Murphy Lab Light Aged afwerking, gecombineerd met licht verouderde hardware, simuleert decennia van lichte slijtage, waardoor hij het unieke karakter, de vibe en het gevoel krijgt van een origineel exemplaar uit de Gibson Golden Era.

De body wordt verder gesierd door goudkleurige hardware en heeft een meerlaagse crèmekleurige binding. De mahoniehouten hals is voorzien van een palissander toets met de welbekende 12 inch radius, en is afgewerkt met de voor dit model exclusieve Split Parallelogram inleg. De twee Custombuckers Alnico III pickupsgeven de ES345 een heldere en gedefinieerde sound die zijn veelzijdigheid en dynamiek vergroot. De met de hand bedrade control layout met VariTone-schakelaar zorgt ervoor dat je elke mogelijke klank uit deze rasechte Gibson kunt halen.

De gitaar wordt met Gibson Custom Shop-certificaat geleverd in een koffer.

Played by Tom Punt | Demo

Gear:
Milkman 5W Half Pint 1x12 Combo Celestion Greenback
MXR M303G1 Clone Looper
Strymon Deco Tape Saturation & Doubletracker
Strymon Flint Tremolo & Reverb
Strymon Riverside Multistage Drive
Peterson StroboStomp LE
Sennheiser 906 Cab Mic

Gibson launched their Made 2 Measure program in Europe in 2015, allowing private individuals and dealers to fully custom spec their own Gibson guitar. This gives people the opportunity to create something different than the standard Custom Shop models that are made. From time to time we like to get creative and design unique and striking Gibson models.

The Gibson ES345 will always remain the bigger brother of the better-known 335 and therefore has a number of aesthetic improvements. The body consists of the characteristic three-ply maple/poplar/maple and features a maple center block and Adirondack spruce bracing. The light weight and the extensive palette of sounds will amaze you!

The basis of this guitar is the Gibson ES335 from 1964. Every contour, profile, inlay and color of the valuable vintage guitars has been mapped and used for this ES345. It has a laminated maple body finished in an attractive Sparkling Burgundy finish that has been expertly crafted by the Murphy Lab. The Murphy Lab Light Aged finish, combined with lightly aged hardware, simulates decades of light wear, giving it the unique character, vibe and feel of an original example from the Gibson Golden Era.

The body is further decorated with gold-colored hardware and has a multi-layered cream-colored binding. The mahogany neck has a rosewood fingerboard with the well-known 12 inch radius, and is finished with the Split Parallelogram inlay, exclusive to this model. The two Custombuckers Alnico III pickups give the ES345 a clear and defined sound that increases its versatility and dynamics. The hand-wired control layout with VariTone switch ensures that you can get every possible sound from this true Gibson.

The guitar comes with a Gibson Custom Shop certificate in a hardshell case.

Played by Tom Punt | Demo

Gear:
Milkman 5W Half Pint 1x12 Combo Celestion Greenback
MXR M303G1 Clone Looper
Strymon Deco Tape Saturation & Doubletracker
Strymon Flint Tremolo & Reverb
Strymon Riverside Multistage Drive
Peterson StroboStomp LE
Sennheiser 906 Cab Mic

Gibson startete 2015 in Europa sein Made 2 Measure-Programm, das es Privatpersonen und Händlern ermöglicht, ihre eigene Gibson-Gitarre vollständig individuell zu spezifizieren. Dies gibt den Menschen die Möglichkeit, etwas anderes als die standardmäßig hergestellten Custom Shop-Modelle zu schaffen. Von Zeit zu Zeit werden wir gerne kreativ und entwerfen einzigartige und auffällige Gibson-Modelle.

Die Gibson ES345 wird immer der größere Bruder der bekannteren 335 bleiben und verfügt daher über eine Reihe ästhetischer Verbesserungen. Der Korpus besteht aus dem charakteristischen dreischichtigen Ahorn/Pappel/Ahorn und verfügt über einen Mittelblock aus Ahorn und eine Verstrebung aus Adirondack-Fichte. Das geringe Gewicht und die umfangreiche Klangpalette werden Sie begeistern!

Die Basis dieser Gitarre ist die Gibson ES335 von 1964. Jede Kontur, jedes Profil, jede Einlage und jede Farbe der wertvollen Vintage-Gitarren wurde abgebildet und für diese ES345 verwendet. Es verfügt über einen Korpus aus laminiertem Ahorn mit einem attraktiven Sparkling Burgundy-Finish, das vom Murphy Lab fachmännisch gefertigt wurde. Das Murphy Lab Light Aged-Finish simuliert in Kombination mit leicht gealterter Hardware jahrzehntelange leichte Abnutzung und verleiht ihm den einzigartigen Charakter, die Ausstrahlung und das Gefühl eines Originalexemplars aus der Gibson Golden Era.

Der Korpus ist außerdem mit goldfarbener Hardware verziert und verfügt über ein mehrschichtiges cremefarbenes Binding. Der Mahagonihals hat ein Palisandergriffbrett mit dem bekannten 12-Zoll-Radius und ist mit der exklusiv für dieses Modell erhältlichen Split Parallelogram-Einlage versehen. Die beiden Custombuckers Alnico III-Tonabnehmer verleihen dem ES345 einen klaren und definierten Klang, der seine Vielseitigkeit und Dynamik erhöht. Das handverdrahtete Steuerungslayout mit VariTone-Schalter stellt sicher, dass Sie aus dieser echten Gibson jeden möglichen Sound herausholen können.

Die Gitarre wird mit einem Gibson Custom Shop-Zertifikat in einem Hartschalenkoffer geliefert.

Played by Tom Punt | Demo

Gear:
Milkman 5W Half Pint 1x12 Combo Celestion Greenback
MXR M303G1 Clone Looper
Strymon Deco Tape Saturation & Doubletracker
Strymon Flint Tremolo & Reverb
Strymon Riverside Multistage Drive
Peterson StroboStomp LE
Sennheiser 906 Cab Mic

Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.

Specifications

Brand and Condition
Brand Gibson
Condition New
Hardware
Bridge Tune-O-Matic
Tailpiece Bigsby B7
Tuning Machines Kluson Deluxe
Body
Body Shape Semi-Hollow Body
Colour Family Red
Finish Sparkling Burgundy
Body Material Laminated Maple
Top Material Laminated Maple
Body Details Cream Binding, Black/White Purfling, 5-Ply Black Pickguard
Neck
Neck Material Mahogany
Neck Profile C
Fingerboard Material Rosewood
Fingerboard Radius 12"
Neck Details Cream Binding, Aged Cellulose Nitrate Trapezoid Inlays
Nutwidth 42.5 mm / 1.67"
Scale Length 628 mm - 24.75"
Electronics
Pickup Configuration H-H
Pickups Custombucker Alnico III (Unpotted)
Controls 2 Volumes, 2 Tones, 3-Way Toggle Switch, 6-Way VariTone Switch
Miscellaneous
Weight 4,09 KG
Travels in Hardshell Case
Accessories Certificate of Authenticity, Booklets, Hangtags, TFOA Passport
Photos of Actual Instrument
Gibson Custom Shop M2M ES345 Sparkling Burgundy Light Aged #140229 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 5889

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.